Cảm nhận khách hàng

Pellentesque lorem quis in auctor bibendum ullamcorper non purus dui, ultricies sit eu sit pellentesque duis vitae non est eu, quis metus aliquet laoreet.
0
5k+ reviews
4.7/5

4.8/5

1860 reviews

4.6/5

1630 reviews

4.7/5

2100 reviews

4.7/5

940 reviews

“Sản phẩm đạt hiệu quả tốt. Bé nhà mình biếng ăn, còi cọc…chỉ sau khoảng 1 tháng dùng sản phẩm thì bé ăn tốt hơn và hấp thu trông thấy.”
Chị Kim Thoa
“Từ khi bé dùng sữa PromiIQ bắt đầu bé thích uống và lên kg, bé đỡ biếng ăn hơn ăn ngoan hơn.”
Chị Hoàng Huế
“Thấy BleIQ và PromiIQ của Babymilk bán chạy nên mình quyết định nhập về kinh doanh. Chỉ sau 3 tháng, mình đã thu hồi vốn.”
Chị Thanh Vân
“Mình có thử mua về cho mẹ già uống thử. Ngạc nhiên thay, chỉ sau 2 tháng đã cải thiện về sức khỏe và độ minh mẫn.”
Chị Diễm
“Mình có thử mua về cho mẹ già uống thử. Ngạc nhiên thay, chỉ sau 2 tháng đã cải thiện về sức khỏe và độ minh mẫn.”
Anh Vinh
Scroll to Top